წმიდა მღვდელმოწამე გრიგოლი (ფერაძე)

შინაარსი ჭეშმარიტ მოქალაქეობის
(„მამაო ჩვენოს“ განმარტება)

(ლუკა 11, 1-4; მათე 6, 9-13)

და ჰრქვეს მოწაფეთა იესოს: „უფალო, გვასწავლე ჩვენ ლოცვა, ვითარცა იოანემ ასწავლა მოწაფეთა თვისთა“. (განმარტება)

ხოლო მან ჰრქვა მათ, როდესაც ილოცევდით სთქვით: მამაო ჩვენო, (განმარტება)

რომელი ხარ ცათა შინა, (განმარტება)

წმიდა იყავნ სახელი შენი, (განმარტება)

მოვედინ სუფევა შენი, (განმარტება)

იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა ეგრეთცა ქვეყანასა ზედა! (განმარტება)

პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს (განმარტება)

და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა, (განმარტება)

და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, (განმარტება)

არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან. (განმარტება)

რამეთუ შენი არს სუფევა, ძალა და დიდება უკუნისამდე. ამინ. (განმარტება)