რჩევები მედავითნეობის შემსწავლელთათვის. ინტერნეტ-გაკვეთილები მიყავს ფილოლოგიისა და თეოლოგიის დოქტორს დეკანოზ ბიძინა გუნიას


„უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, შემიწყალე მე ცოდვილი"

1. ვისაც სურს მედავითნეობის შესწავლა, წინდაწინ კურთხევა მიიღოს თავისი მოძღვრისაგან!
2. თავდაპირველად შევისწავლოთ ხუცური ანბანი, რისთვისაც:
_ ყოველდღიურად ხუთ-ხუთი ასო დავისწავლოთ (წერით);
_ ყოველ მომდევნო დღეს ადრე ნასწავლი ასოები გავიმეოროთ;
_ ერთი კვირის თავზე დავიწყოთ ფსალმუნების კითხვა დავითნიდან;
_ ერთ თვეში თქვენ უნდა შეძლოთ საშუალო ტემპით ფსალმუნების კითხვა;
_ მოძღვრისაგან მიიღეთ ლოცვა-კურთხევა ფსალმუნთა ჯგუფში გაწევრიანების თაობაზე და ყოველდღიურად ხუცურად წაიკითხეთ ფსალმუნები.
3. სანამ საღვთისმსახურო ტიპიკონების შესწავლას დავიწყებდეთ, გულდასმით წაიკითხეთ და შეისწავლეთ ქვემოთ მოცემული მე-2, მე-3, მე-4 და მე-5 გაკვეთილები. თითოეული ამ გაკვეთილის შესწავლას ორი-სამი დღე მოანდომეთ. ეცადეთ ზეპირად დაისწავლოთ მე-2, მე-3 და მე-5 გაკვეთილის მონაცემები, ხოლო მე-4 გაკვეთილიდან კი ცხრილი დაისწავლეთ.
4. ეს ხუთი გაკვეთილი ზოგად-საცნობაროა და დაეხმარება ახალდამწყებ მედავითნეს მსახურებათა არსის წვდომაში.

 

 

 1. ნახეთ * გაკვეთილი 1
 2. ნახეთ * გაკვეთილი 2 - საღვთისმსახურო ციკლები
 3. ნახეთ * გაკვეთილი 3 - საღვთისმსახურო წიგნები
 4. ნახეთ * გაკვეთილი 4 - სადღეღამისო ციკლის მსახურებათა დაწყების დრო
 5. ნახეთ * გაკვეთილი 5 - წელიწადის ცნების თეოლოგიური ასპექტები (მოკლე ვარიანტი)
 6. ნახეთ * გაკვეთილი 6 - ღმერთი უფალის მსახურების I ჟამნი
 7. ნახეთ * გაკვეთილი 7 - ღმერთი უფალის მსახურების III ჟამნი
 8. ნახეთ * გაკვეთილი 8 - ღმერთი უფალის მსახურების VI ჟამნი
 9. ნახეთ * გაკვეთილი 9 - ღმერთი უფალის მსახურების IX ჟამნი
 10. ნახეთ * გაკვეთილი 10 - ტროპარ-კონდაკთა კლასიფიკაცია
 11. ნახეთ * გაკვეთილი 1-10
 12. ნახეთ * გაკვეთილი 11 - შვიდეულის სადაგ დღეს (გარდა შაბათისა) ,,ექვსიანის” - II რანგის მსახურება
 13. ნახეთ * გაკვეთილი 12 - შვიდეულის სადაგ დღეს (გარდა შაბათისა) ,,დიდებამაღალიანის” - III რანგის მსახურება
 14. ნახეთ * გაკვეთილი 12ა - კვირის ღამისთევის მსახურება ,,მცირე წმიდის” (I რანგის) მსახურებასთან შეერთებული
 15. ნახეთ * გაკვეთილი 12ბ - კვირის ღამისთევის მსახურება ,,მცირე წმიდის” (I რანგის) მსახურებასთან შეერთებული
 16. ნახეთ * გაკვეთილი 13 - შვიდეულის სადაგ დღეს (გარდა შაბათისა) ,,სადიდებლიანი” - IV რანგის მსახურება
 17. ნახეთ * გაკვეთილი 14 - შვიდეულის სადაგ დღეს (გარდა შაბათისა) ,,მცირ წმიდის” - I რანგის მსახურება
 18. ნახეთ * სამღვდელმთავრო მსახურება
 19. ნახეთ * სამღვდელმთავრო წირვა ოქროპირის
 20. ნახეთ * ლიტურგიკული კრებული N1
 21. ნახეთ * ლიტურგიკული კრებული N2
 22. ნახეთ * პარაკლიტონი 1822
 23. ნახეთ * სადღესასწაულო
 24. ნახეთ * საზიარო თვენი
 25. ნახეთ * საზიარო მოციქულისა ხუცურად
 26. ნახეთ * საზიარო წინასწარმეტყველისა ხუცურად
 27. ნახეთ * საზიარო მეფეთა
 28. ნახეთ * საზიარო მღვდელმოწამისა
 29. ნახეთ * დავითნის ტიპიკონი სრულიად წლის განმავლობაში
 30. ნახეთ * მსახურების რანგების განმასხვავებელი ნიშნები
 31. ნახეთ * ჯვარ - ღმრთისმშობლისანი, აწ და_დასდებლები
 32. ნახეთ * ღმრთისმშობლის აწდა-ს დაყოფა ჯგუფებად
 33. ნახეთ * კატავასიები
 34. ნახეთ * კატავასიები - დასაფარებელი ძლისპირები ნუსხურად
 35. ნახეთ * ნევმირებული ძლისპირნი
 36. ნახეთ * წარდგომანი და ალილუიანი აღდგომისანი
 37. ნახეთ * განმანათლებელი
 38. ნახეთ * დიდი კანონი ანდრია კრიტელისა ხუცურად
 39. ნახეთ * დიდი მარხვის V შევიდეულის ხუთშაბათი, ანდრია კრეტელი
 40. ნახეთ * დაუჯდომლის შაბათი - დიდი მარხვის V შვიდეულის შაბათი - სრული საკითხავებით
 41. ნახეთ * თომას კვირიდან აღდგომის წარგზავნამდე
 42. ნახეთ * კვირის ღამისთევის მსახურება (V რანგი) შეერთებული უნიშნო(I რანგი)წმიდის მსახურებასთან. დიდი მწუხრი
 43. ნახეთ * ცხრილი I რანგისა
 44. ნახეთ * ცხრილი II რანგისა
 45. ნახეთ * კვირის I რანგი - მწუხრი
 46. ნახეთ * კვირის I რანგი - ცისკარი
 47. ნახეთ * კვირის I რანგი - წირვა
 48. ნახეთ * ცხრილი II რანგისა
 49. ნახეთ * კვირის II რანგი - მწუხრი
 50. ნახეთ * კვირის II რანგი - ცისკარი
 51. ნახეთ * კვირის II რანგი - წირვა
 52. ნახეთ * კვირის III რანგი - მწუხრი
 53. ნახეთ * წესი (ტიბიკონი) ღამისთევის ლოცვისა და ლიტურღიისა
 54. ნახეთ * სადაგ დღეს უნიშნო წმიდის (I რანგი) მსახურების განხილვა. მწუხრი
 55. ნახეთ * სადაგ დღეს უნიშნო წმიდის (I რანგი) მსახურების განხილვა.ცისკარი
 56. ნახეთ * სადაგ დღეს უნიშნო წმიდის (I რანგი) მსახურების განხილვა.წირვა
 57. ნახეთ * სადაგ დღეს, "ექვსიანი" (II რანგი) წმიდის მსახურების განხილვა. მწუხრი
 58. ნახეთ * სადაგ დღეს, "ექვსიანი" (II რანგი) წმიდის მსახურების განხილვა. ცისკარი
 59. ნახეთ * სადაგ დღეს, "ექვსიანი" (II რანგი) წმიდის მსახურების განხილვა. წირვა
 60. ნახეთ * სადაგ დღეს დიდებამაღალიანის (III რანგი) წმიდის მსახურების განხილვა. მწუხრი
 61. ნახეთ * სადაგ დღეს დიდებამაღალიანის (III რანგი) წმიდის მსახურების განხილვა. ცისკარი
 62. ნახეთ * სადაგ დღეს დიდებამაღალიანის (III რანგი) წმიდის მსახურების განხილვა. წირვა
 63. ნახეთ * სადაგ დღეს, "სადიდებლიანი" (IV რანგი) წმიდის მსახურების განხილვა. მწუხრი
 64. ნახეთ * სადაგ დღეს, "სადიდებლიანი" (IV რანგი) წმიდის მსახურების განხილვა. ცისკარი
 65. ნახეთ * სადაგ დღეს, "სადიდებლიანი" (IV რანგი) წმიდის მსახურების განხილვა. წირვა
 66. ნახეთ * ღამისთევის წმიდის (V რანგი) მსახურების განხილვა, მწუხრი
 67. ნახეთ * ღამისთევის წმიდის (V რანგი) მსახურების განხილვა, ცისკარი
 68. ნახეთ * ღამისთევის წმიდის (V რანგი) მსახურების განხილვა, წირვა
 69. ნახეთ * ტროპარ-კონდაკები
 70. ნახეთ * ტროპარები უძველესი იადგარიდან
 71. ნახეთ * ტროპარ-კონდაკების წაკითხვის წესი შესვლად, მაცხოვრის სახელობის ტაძარში
 72. ნახეთ * ტროპარ-კონდაკების წაკითხვის წესი შესვლად, ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარში
 73. ნახეთ * ტროპარ-კონდაკების წაკითხვის წესი შესვლად, წმიდის სახელობის ტაძარში
 74. ნახეთ * ტაძრის კურთხევის ტიბიკონი
 75. ნახეთ * დიდ მარხვის მე-2 , მე-3 და მე - 4 შაბათები
 76. ნახეთ * უმცირესის კითხვის წესი
 77. ნახეთ * უმცირესის კითხვის შესახებ
 78. ნახეთ * უმცირესის კითხვა დიდ მარხვაში
 79. ნახეთ * უმცირესების ჩართვა თუ არის კვირა, საუფლო ან ღმრთისმშობლის დღესასწაული, ან მათი წინა თუ შემდგომი დღე
 80. ნახეთ * უნიშნო და ექვსიანი წმიდის მსახურებათა განსხვავებები
 81. ნახეთ * უნიშნო, ექვსიანისა და დიდებამაღალიანი წმიდის მსახურებათა განსხვავებები
 82. ნახეთ * ფსალმუნნი მხედრულად და ხუცურად
 83. ნახეთ * ფსალმუნთა განმარტება
 84. ნახეთ * მწუხრის და ცისკრის ლოცვათა და წირვის განმარტებანი
 85. ნახეთ * ქრისტეშობის მწუხრზე წასაკითხი 8 საწინასწარმეტყველო (ხუცურად)
 86. ნახეთ *
 87. ნახეთ *
 88. ნახეთ *
 89. ნახეთ *
 90. ნახეთ *
 91. ნახეთ *
 92. ნახეთ *
 93. ნახეთ *
 94. ნახეთ *

 


კატეგორია: მედავითნეობისათვის | დაამატა: vasoelis (26.11.2018)
ნანახია: 1462 | თეგები: რჩევები მედავითნეობის შემსწავლელთათ, ბიძინა გუნია, დეკანოზი, ინტერნეტ-გაკვეთილები, ფილოლოგიისა და თეოლოგიის დოქტორი | რეიტინგი: 5.0/1
სულ კომენტარები: 0