ღირსნი: იოანე, ირაკლემონე, ანდრია და თეოფილე (IV)
ძვ. 2 დეკემბერი (ახლ. 15 დეკემბერი)

 ტროპარი:

ღმერთო მამათაო ჩვენთაო, რომელი ჰყოფ მარადის ჩუენ ზედა კეთილსა სახიერებისაშენისასა, ნუ განმაშორებ წყალობასა შენსა ჩუენგან, არამედ მათითა მეოხებითა მშვიდობით განაგე ცხოვრებაი ჩვენი.

 კონდაკი:

სიწმიდისა სულისათა საღმრთოდ შეიჭურვეთ, დაუცხრომელად ლოცვა ვითარცა ლახვარი ხელთ-იდევთ, კადნიერად განგმირეთ ეშმაკთა ბანაკი საკვირველთმოქმედო მამანო, ევედრეთ ღმერთსა დაუცხრომელად ჩუენ ყოველთათვის.

ღირსნი: იოანე, ირაკლემონე, ანდრია და თეოფილე ეგვიპტის უდაბნოში მოღვაწეობდნენ IV საუკუნეში. მათი ხსენება არის აგრეთვე 12 ივნისს.

„წმიდანთა ცხოვრება“, ტომი IV, თბილისი, 2003 წ.