ღირსი ნექტარი ბიტელელი (XV)
ძვ. 15 დეკემბერი (ახლ. 28 დეკემბერი)

 ტროპარი:

შენ შორის, საკვირველო მამაო, კეთილად დაცულ იქმნა ხატება, რამეთუ აღიღე ჯვარი და შეუდეგ ქრისტესა, და მოქმედი ასწავებდი შეურაცხყოფასა ხორცთაისა, ვითარცა წარმავალსა, ხოლო ღუწასა სულისასა, ვითარცა უკვდავისა არსებისასა, რომლისათვისცა ანგელოზთა თანა იხარებს სული შენი, ნეტარო ნექტარი.

 კონდაკი:

სიწმიდისა სულისათა საღმრთოდ შეიჭურვე, დაუცხრომელად ლოცუა ვითარცა ლახვარი ხელთ-იდევ კადნიერად განგმირე ეშმაკთა ბანაკი საკვირველთ-მოქმედო მამაო ნექტარი, ევედრე ღმერთსა დაუცხრომელად ჩუენ ყოველთათვის.

ღირსი ნექტარი ბიტელელი (ერობაში - ნიკოლოზი) ბულგარეთის დაბა ბიტელში (ბუტილში) დაიბადა. თურქების შემოსევის წინ მის დედას საღვთო ხილვით ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი ეჩვენა და ქმართან და შვილებთან ერთად გახიზნვა უბრძანა. წმიდანის მამამ ძესთან ერთად ბიტელის მახლობლად მდებარე უვეცხლოთა სავანეს მიაშურა და პახუმის სახელით ბერად შედგა. როცა ნიკოლოზმა სიჭაბუკის ასაკს მიაღწია, ათონის მთაზე გადავიდა.

ლოცვის, მარხვისა და შრომის საოცარ ღვაწლთან ერთად უფლის რჩეული გულმოწყალებითაც გამოირჩეოდა: ხელსაქმეში აღებულ ფულს მთლიანად გლახაკებს უნაწილებდა. 1500 წელს ღირსმა მამამ მშვიდობით შეჰვედრა სული უფალს.

„წმიდანთა ცხოვრება“, ტომი IV, თბილისი, 2003 წ.